Inspektorat rada

Inspekcijski nadzor inspektor rada pokreće po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano zakonom.

Kod ocjene o postojanju razloga za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u okviru djelokruga Inspektorata rada, uzimaju se u obzir predstavke odnosno druge obavijesti fizičkih i pravnih osoba koje upućuju na potrebu zaštite javnoga interesa.

Prijavu možete podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom. Možete je podnijeti telefonom (osim ako se prijavljuje povreda prava podnositelja prijave za utvrđivanje koje je bitna pisana i potpisana prijava) ili osobno u uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u područnim uredima i ispostavama Inspektorata rada, ili je tijekom radnog vremena možete predati u pisarnici Središnjeg ureda, mjesno nadležnog područnog ureda ili ispostave Inspektorata rada.

Ako želite podnijeti online prijavu ili obrazac kliknite na izbornik Prijava ili Obrasci.

Iako kao podnositelj predstavke niste dužni navesti podatke o svom identitetu, ako želite biti pisano obaviješteni o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama, u predstavci navedite svoje ime, prezime i adresu (mjesto, ulica i kućni broj) ili ime i prezime i adresu svog opunomoćenika.

Inspektor rada dužan je u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim kada je zbog potrebe vođenja postupka identitet podnositelja predstavke bitan, a podnositelj je dao pisani pristanak da se njegov identitet ne čuva.

KontaktiPodručni ured Zagreb
 • Ispostava u Bjelovaru
 • Ispostava u Karlovcu
 • Ispostava u Sisku
Područni ured Osijek
 • Ispostava u Požegi
 • Ispostava u Slavonskom Brodu
 • Ispostava u Virovitici
 • Ispostava u Vukovaru
Područni ured Rijeka
 • Ispostava u Puli
 • Ispostava u Senju
Područni ured Split
 • Ispostava u Dubrovniku
 • Ispostava u Metkoviću
 • Ispostava u Šibeniku
 • Ispostava u Zadru
Područni ured Varaždin
 • Ispostava u Koprivnici
 • Ispostava u Krapini
 • Ispostava u Čakovcu

Smrtne i teške ozljede

Smrtne i teške ozljede se prijavljuju u uredovno radno vrijeme Područnih ureda, na niže navedene brojeve telefona dežurnog inspektora rada za nadzor u području zaštite na radu. Izvan redovnog radnog vremena ozljede se prijavljuje na broj 112.

 • Područni ured Osijek (07:00-15:00): 031 250 630
 • Područni ured Rijeka (07:30-15:30): 051 356 172
 • Područni ured Split (07:00-15:00): 021 407 345
 • Područni ured Varaždin (07:00-15:00): 042 658 373
 • Područni ured Zagreb (07:30-15:30): 01 6504 505

Obrasci

Prijava nezakonitog postupanja poslodavca (OB-RO-I) Preuzmi
Zahtjev provedbu nadzora na temelju odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (OB-RO-II) Preuzmi
Zahtjev za provedbu nadzora na temelju odredbi zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (ZHB) (OB-RO-V) Preuzmi
Zahtjev za provedbu nadzora temeljem odredbi Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (ZZVCIR) (OB-RO-VI) Preuzmi
Zahtjev za odobrenje inspektora rada maloljetniku mlađem od 15 godina ili maloljetniku s 15 i starijem od 15 godina, a mlađem od 18 godina koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje za sudjelovanje uz naplatu (OB-RO-VII)
*zbog plaćanja upravne pristojbe zahtjev nije moguće predati online
Preuzmi