Područni ured Osijek

Šetalište kardinala Franje Šepera 1d
31 000 Osijek

tel. +38531 250 637
fax. +38531 250 636

prijave.puosijek@mrms.hr

Ispostave

Lokacija Adresa tel. fax.
Ispostava u Požegi Požega, Županijska ulica 19 034 290020 034 290029
Ispostava u Slavonskom Brodu Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, br. 1 035 415910 035 415911
Ispostava u Virovitici Virovitica, Trg kralja Tomislava 3 033 730005 033 730011
Ispostava u Vukovaru Vukovar, 204. Vukovarske brigade 63 032 422739 032 424934

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

U sjedištu Područnog ureda Osijek stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • srijedom od 12,00 do 14,45 sati
  • petkom od 08,00 do 11,00 sati

U Ispostavama u Požegi, Slavonskom Brodu, Virovitici i Vukovaru stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati