Područni ured Rijeka

Lošinjska 16
51 000 Rijeka

tel. +38551 356 113
fax. +38551 356 342

prijave.purijeka@mrms.hr

Ispostave

Lokacija Adresa tel. fax.
Ispostava u Senju Senj, Frankopanski trg 5 053 881130 053 881003
Ispostava u Puli Pula, Bože Gumpca 36 052 824125, 052 825822 052 650070

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

U sjedištu Područnog ureda Rijeka stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • srijedom od 12,00 do 15,00 sati
  • petkom od 08,00 do 11,00 sati

U ispostavi u Senju stranke se primaju:

  • utorkom od 10,00 do 11,00 sati
  • četvrtkom od 14,00 do 15,00 sati

U ispostavi u Puli stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati