Područni ured Varaždin

Ankice Opolski 2
42 000 Varaždin

tel. +38542 658 373
fax. +38542 658 398

prijave.puvarazdin@mrms.hr

Ispostave

Lokacija Adresa tel. fax.
Ispostava u Krapini Krapina, Frana Galovića 1c 049 315148 049 315113
Ispostava u Koprivnici Koprivnica, Taraščice 2 048 221848 048 221851
Ispostava u Čakovcu Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9 040 391970

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

U sjedištu Područnog ureda Varaždin stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • srijedom od 12,00 do 15,00 sati
  • petkom od 08,00 do 11,00 sati

U Ispostavama u Koprivnici, Krapini i Čakovcu stranke se primaju:

  • ponedjeljkom od 08,00 do 11,00 sati
  • četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati