I. Podaci o poslodavcu na čije se nazakonitosti u radu ukazuje

 
 
 

II. Činjenični opis nezakonitosti na koje se ukazuje

 

III. Kontakt podaci prijavitelja

IV. Suglasnost

(Inspektor rada je dužan u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, osim kada je zbog potrebe vođenja postupka identitet podnositelja predstavke bitan, a podnositelj je dao pisani pristanak da se njegov identitet ne čuva (čl. 57. st. 2. i st. 3. Zakona o Državnom inspektoratu)).

V. Priložena dokumentacija

  • Uploaded % ( ) Total
  • Uploaded files: % () Total files:
  • Uploading file:
  • Elapsed time:  Estimated time:  Speed:
Napomena: Maksimalna veličina priložene dokumentacije je 10 MB

Dozvoljeni formati privitaka:
.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .flv, .swf, .png, .pdf, .txt, .doc, .docx, .docm, .dotx, .dotm, .xls, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .xlam, .ppt, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .pps, .ppsx, .ppsm

© 2021 - Državni inspektorat

Ova internet stranica izrađena je u sklopu EU projekta "Jačanje politike i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenoga rada" koji je financiran od strane Europske unije.